فرصت های شغلی

برای همکاری و استخدام در دیجی سلز 

لطفا تخصص، مشخصات، شماره تماس و رزومه خود را به ایمیل :

recruitment@digisells.com اراسال نمایید.

پس از بررسی توسط کارشناسان

دیجی سلز  با شما تماس حاصل می نمایند.