رویه ارسال سفارش

رویه ارسال سفارش در فروشگاه دیجی سلز پس از ثبت سفارش توسط مشتری های تهران در بازه زمانی 24 ساعت اقدام به ارسال محصول سفارش داده شده می باشد و چنانچه محصول مورد نظر موجود نباشد با هماهنگی های لازم زمان ارسال اعلام خواهد شد.

همچنین دیجی سلز جهت ارسال محصول به تمامی شهرستان پس از ثبت محصول یا محصولات سفارش داده شده در بازه زمانی 24 الی 72 ساعته اقدام به ارسال محصول به باربری مورد نظر در شهر تهران برای توزیع سفارش به شهرستانها می نمایید.