مشاهده همه 29 نتیجه

نمایش همه

کاسه پایه دار اریکو مدل M1521

تومان۵۴۴.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل : M1521
 • جنس بدنه : چینی مرمرین مات
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده ضد زنگ
 • کشور سازنده : ایران
 • رنگ بندی : کرم

کاسه پایه دار گرد بزرگ اریکو مدل M1522

تومان۶۳۲.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل : M1522
 • جنس بدنه : چینی مرمرین مات
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده ضد زنگ
 • کشور سازنده : ایران
 • رنگ بندی : کرم

کاسه مربع پایه دار اریکو مدل M1523

تومان۵۴۹.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل : M1523
 • جنس بدنه : چینی مرمرین مات
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده ضد زنگ
 • کشور سازنده : ایران
 • رنگ بندی : کرم

کاسه پایه دار اریکو مدل M1524

تومان۵۸۲.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل : M1524
 • جنس بدنه : چینی مرمرین مات
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده ضد زنگ
 • کشور سازنده : ایران
 • رنگ بندی : کرم

کشکول پایه دار امپریال اریکو مدل M1525

تماس بگیرید
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل : M1525
 • جنس بدنه : چینی مرمرین مات
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده ضد زنگ
 • کشور سازنده : ایران
 • رنگ بندی : کرم

کشکول پایه دار بیضی اریکو مدل M1526

تومان۶۴۷.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل : M1526
 • جنس بدنه : چینی مرمرین مات
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده ضد زنگ
 • کشور سازنده : ایران
 • رنگ بندی : کرم

کاسه سه گوش پایه دار اریکو مدل M1528

تومان۴۹۴.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل : M1528
 • جنس بدنه : چینی مرمرین مات
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده
 • کشور سازنده : ایران
 • رنگ بندی : کرم

پیش دستی اریکو مدل M1530

تومان۳۳۶.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل : 1530
 • جنس بدنه : چینی مرمرین مات
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده
 • کشور سازنده : ایران
 • رنگ بندی : کرم

شیرینی خوری رولت دسته دار اریکو مدل M1534

تومان۴۰۲.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل :1534
 • جنس بدنه : چینی مرمرین مات
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده
 • کشور سازنده : ایران
 • رنگ بندی : کرم

شیرینی خوری مربع اریکو مدل M1536

تومان۵۱۲.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • کد کالا :1536
 • جنس بدنه : چینی مرمرین مات
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینوم آبکاری شده
 • کشور سازنده : ایران
 • رنگ بندی : کرم

شیرینی خوری دو طبقه اریکو مدل M1535

تومان۵۴۴.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل : 1535
 • جنس بدنه : چینی مرمرین مات
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده
 • کشور سازنده : ایران
 • رنگ بندی : کرم

شکلات خوری پایه دار اریکو مدل M1533

تومان۵۹۳.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل :1533
 • جنس بدنه : چینی مرمرین مات
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده ضد زنگ
 • کشور سازنده : ایران
 • رنگ بندی : کرم

شیرینی خوری پایه دار گرد اریکو مدل M1527

تومان۵۱۲.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل : M1527
 • جنس بدنه : چینی مرمرین مات
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده ضد زنگ
 • کشور سازنده : ایران
 • رنگ بندی : کرم

پیاله اریکو مدل M1529

تومان۳۰۵.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل : M1529
 • جنس بدنه : چینی مرمرین مات
 • رنگ : کرم
 • کشور سازنده : ایران

شیرینی خوری دو طبقه اریکو مدل z1465

تومان۴۷۸.۰۰۰
مشخصات محصول :برند : اریکومدل : 1465جنس بدنه : چینی مرمرین براقجنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شدهکشور سازنده : ایران

شیرینی رولت خوری دسته دار اریکو مدل z1464

تومان۲۶۶.۰۰۰
مشخصات محصول :برند : اریکومدل : 1464جنس بدنه : چینی مرمرین براقجنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شدهکشور سازنده : ایران

پیش دستی اریکو مدل z1460

تومان۲۱۲.۰۰۰
 مشخصات محصول :برند : اریکومدل : 1460جنس بدنه : چینی مرمرین براقجنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شدهکشور سازنده : ایران

قندان اریکو مدل z1462

تومان۷۷.۰۰۰
مشخصات محصول :برند : اریکومدل : 1462جنس بدنه : چینی مرمرین براقکشور سازنده : ایران

پیاله اریکو مدل z1459

تومان۱۸۶.۰۰۰
مشخصات محصول :برند : اریکومدل : 1459جنس بدنه : چینی مرمرین براقکشور سازنده : ایران

فنجان نعلبکی اریکو مدل z1461

تومان۴۰۰.۰۰۰
مشخصات محصول :برند : اریکومدل : 1461جنس بدنه : چینی مرمرین براقجنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شدهکشور سازنده : ایران

کاسه مربع پایه دار اریکو مدل z1453

تومان۳۹۵.۰۰۰
مشخصات محصول :برند : اریکومدل : 1453جنس بدنه : چینی مرمرین براقجنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شدهکشور سازنده : ایران

کاسه پایه دار گرد بزرگ اریکو مدل z1452

تومان۴۷۳.۰۰۰
مشخصات محصول :برند : اریکومدل : 1452جنس بدنه : چینی مرمرین براقجنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شدهکشور سازنده : ایران

شکلات خوری پایه دار اریکو مدل z1463

تومان۴۳۱.۰۰۰
مشخصات محصول :برند : اریکومدل : 1463جنس بدنه : چینی مرمرین براقجنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده ضد زنگکشور سازنده : ایران

کشکول پایه دار بیضی اریکو مدل z1456

تومان۴۷۸.۰۰۰
مشخصات محصول :برند : اریکومدل : 1457جنس بدنه : چینی مرمرین براقجنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شدهکشور سازنده : ایران

کشکول پایه دار امپریال اریکو مدل z1455

تومان۵۰۲.۰۰۰
مشخصات محصول :برند : اریکومدل : 1457جنس بدنه : چینی مرمرین براقجنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شدهکشور سازنده : ایران

کاسه سه گوش پایه دار رویال اریکو مدل z1458

تومان۳۴۸.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل : 1458
 • جنس بدنه : چینی مرمرین براق
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده
 • کشور سازنده : ایران

شیرینی خوری پایه دار رویال اریکو z1457

تومان۳۶۲.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل : 1457
 • جنس بدنه : چینی مرمرین براق
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده
 • کشور سازنده : ایران

شیرینی خوری مربع رویال اریکو مدل z1466

تومان۳۶۰.۰۰۰
مشخصات محصول :برند : اریکوکد کالا : 1466جنس بدنه : چینی مرمرین براقجنس پایه و دستگیره : آلومینوم آبکاری شدهکشور سازنده : ایران

کاسه پایه دار رویال اریکو مدل z1454

تومان۴۲۳.۰۰۰
مشخصات محصول :
 • برند : اریکو
 • مدل : 1454
 • جنس بدنه : چینی مرمرین براق
 • جنس پایه و دستگیره : آلومینیوم آبکاری شده
 • کشور سازنده : ایران